Allt du som kattägare behöver veta om kattens behov och hur du kan göra för att din katt ska få dessa uppfyllda i vardagen!

Vi går igenom berikning i praktiken med hjälp av föreläsningar och filmat material

Målgrupp

Kattägare - det är numera ett lagkrav att kunna berikning för sin katt och sin katts beteendebehov
Men det är också väldigt roligt att ge sin katt ett bättre liv!

Form och datum

Självstudiekurs, du startar när du själv vill, helt online

Antrozoolog som erbjuder kurser och utbildningar inom djur-människa-relation

Författare av ett flertal böcker om relationen mellan djur och människa

Hemsida