För att arbeta på eller driva hunddagis/hundpensionat krävs goda kunskaper om hundars beteende och behov. Man måste ha kännedom om olika raser, vara väl insatt i djurskyddslagstiftning, kunna enklare hundsjukvård samt veta hur man undviker smittspridning. Självklart ska man även förstå vilken betydelse hunden har för hundägaren samt veta hur man bemöter kunder på ett bra sätt.

Allt detta och mycket, mycket mer lär du dig på Hundakademins hunddagisutbildning.

Hundakademin har en lång och gedigen erfarenhet av att driva hunddagis. I början av 1990-talet startade Hundakademins grundare Sveriges första hunddagis. Verksamheten var till en början inriktad på att rehabilitera så kallade problemhundar. Efter hand växte den till att i första hand ge redan väl fungerande familjehundar en meningsfull och harmonisk dag när husse eller matte var på jobbet. Idag är Hundakademins hunddagis ett välkänt begrepp och bland annat kända för att alla dagishundarna går fria i flock.

Denna utbildning är en grundläggande utbildning som består av 80 timmar fördelad på teori och praktik samt individuella genomgångar. Det ger dig en gedigen hundkunskap och en inblick i hur man kommunicerar med och tränar hund på "Hundakademins sätt". Utbildningen passar också dig som vill fördjupa dina hundkunskaper och bli en mer kunnig och säker hundägare.

Kostnad: 10 500kr (inkl moms och kurslitteratur).

Aktuell start:
Mars/april 2022. Mejla/ring för mer info!

Målgrupp

För dig som vill jobba med hund eller bara bli en tryggare hundägare!

Form och datum

Ca 50 av utbildningens 80 timmar är förlagda på kvällar/helger där du går med på olika föreläsningar samt deltar som observatör på tre av Hundakademins kurser.
Under utbildningen kommer du att delta i det dagliga arbetet med dagishundarna. Du har tillgång till handledare som undervisar och vägleder. Målet är att du ska veta hur hundar fungerar i flock, hur man "läser av" individen respektive hela gruppen, hur man sysselsätter hundar i flock, hormoners inverkan på hundens beteende samt vikten av personalens påverkan. Vidare får du lära dig hur man rastar flera hundar samtidigt, hur man förebygger olyckor i form av bortsprungna hundar och slagsmål samt hur man förhindrar smittspridning och skador. Under dessa dagar har vi även teoripass där vi går igenom bl.a raskunskap, smittspridning och förebyggande sjukvård samt lagar och regler kring hundhatering.

Kostnad: 10 500kr (inkl moms och kurslitteratur).

Aktuell start:
Mars/april 2022. Mejla/ring för mer info!

Hundakademin, som drivs av Nina Roegner och Roger Carlsson, erbjuder hundkurser, enskilda konsultationer och hunddagis - med inriktning på familjehunden!
All personal är välutbildad och samtliga har mångårig erfarenhet av att jobba med familjehundar och deras ägare.

Hemsida