Avancerad doftlära!

Utdrag ur innehållet:
● Olfaktoriska systemet
● Specialister och generalister
● Diskriminering och kontaminering
● De narkotiska- och pseudopreparaten
● Avvikelser och förledningar
● Aerodynamiken
● Utveckling och utmaning

Många intressanta diskussioner och infallsvinklar ur deltagares olika erfarenheter.

Målgrupp

-Arbetar du professionellt med preparatsökhund?
-Eller har du som ambition att göra det?

Syfte och mål med kurserna är att utveckla dig som hundförare. Så att du får ett brett helhetstänk och kan föra dig och din hund på ett tryggt och säkert sätt. Både vad gäller säkerhet, lagstiftning och i kunskap om preparaten. Med över 20 års erfarenhet inom preparatsök, bl.a. som hundförare för både Tullverket och Försvarsmaktens SWEDEC har jag plockat ut det bästa och kombinerat det med anekdoter från min erfarenhet, som jag frikostigt delar med mig av.

För mer information och anmälan: info@watsondetectivedogs.se

Form och datum

Kommer att gå söndag 18 sep, på Elite Plaza Hotel i Malmö.
Kursdagen är fristående, men ligger som dag tre av tre och föregås av Narkotikakännedom samt Söktaktik.

Watson Detective Dogs hjälper skolor och företag att skydda sin personal, verksamhet och varumärke mot narkotikaproblematiken. Genom utbildning, föreläsning och operativa insatser med sökhundar.

Hemsida

Hund;