Om oss

Bli inspirerad - gå en digital kurs!

Vilka är vi

Vi gör letandet enkelt, en plats - många möjligheter.

Petinfocus.se är en är en tjänst och en möjlighet för alla som erbjuder yrkesutbildning/kurser och träningar för alla som älskar djur.  

Vår målsättning

Att ge engagerade utbildare och tränare möjlighet att sprida sin kunskap och klokskap.

Erbjuda fantastisk, rolig och användbar kunskap till alla som vill lära mer om djur. Låta sig utmanas och bli inspirerade tillsammans med sin vän. Vara en väg för många att finna alternativ.

Vara nära i vardagen och öppen för tekniken med digitala kurser såväl som med fysiska. Poddar, appar och webbisar är produkter vi erbjuder när helst du vill lyssna, delta eller använda.

Vill du synas på Petinfocus.se?

Vill du lägga upp en kurs, utbildning, eller app? Vill du synas med tjänst eller produkt på Petinfocus.se?
Skicka ett mejl till info@petinfocus.se eller ring Cecilia Gidlund 070 544 12 61.

Policy

För dig som köper en kurs är naturligtvis kvalitén väldigt viktig precis som för oss som förmedlar kurser. Du ska känna dig trygg med leverantören och bekväm i att den kunskap du tar emot är både etisk och i enlighet med regler, normer samt de krav som ställs.

Sveriges Hundföretagare (SHF) är branschorganisationen för hundägare och hundföretagare. De upprätthåller och främjar kvalitét genom högt ställda krav på etik, kompetens och professionalism. Sveriges Hundföretagare enar hundföretagare med etiskt hundtänk, och hög kvalitet på sina tjänster och med modern och konstant uppdaterad kunskap inom hund, läs mer på www.sverigeshundforetagare.se

För Sociala tjänstehundar och deras förare finns Föreningen för sociala tjänstehundar som arbetar för att ekipagen som diplomeras är noggrant testade och tränade för att klara stressade och pressande situation, läs mer på www.ffsth.se

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket,  läs mer på www.brukshundklubben.se/tjanstehund/