nosarbete, balansövningar, lek, olika koncentrationssvårigheter och mycket mycket mer
Priser utdelas 😄.

Målgrupp

Människor som vill göra något kul med sina hundar
Ej utåtagerande hundar

Form och datum

Sönd 23/10 Kl 11
plats: Orsa Hundhall (utomhus).
Pris 250kr/hund

Valpkurser, unghundskurser, slyngelkurser, vardagslydnadskurser, spårkurser, klickerkurser, lydnadskurser, parkourkurser, kurser i bäst var-dag, kurser i kontakt kontraktet, mixade kurser, man kan sätta ihop sin egen kurs med kompisar, problemhundsutredningar, privatlektioner,

Hemsida

Hund;