En kurs om preparatkunskap och narkotikaproblematiken för hundförare, både för privata aktörer och hundförare på myndighet som innefattar bl.a:

● Narkotikastrafflagen.
● Preparatkännedom och allmänbildning vad gäller historia, användningsområde och utseende av den vanligaste förekommande narkotika och de narkotikapreparat som används i respektive kategori.
● Hur ett beroende uppkommer och vad som sker i kroppen under påverkan.
● Hur vanligt förekommande preparaten är samt vad som är nytt just nu.
● Den nationella och internationella situationen.
● Du kommer även att förevisas olika typer av gömmor och produktmärken att vara uppmärksam på.

I kursen inkluderas en lärobok från Svenska Narkotikapolisföreningen om narkotika, doping och hälsofarliga varor (värde ca 300 kr). Samt både för- och eftermiddagsfika.

Målgrupp

-Arbetar du professionellt med narkotikasökhund?
-Eller har du ambition att göra det?

Syfte och mål med kurserna är att utveckla dig som hundförare. Så att du får ett brett helhetstänk och kan föra dig och din hund på ett tryggt och säkert sätt. Både vad gäller säkerhet, lagstiftning och i kunskap om preparaten. Med över 20 års erfarenhet inom preparatsök, bl.a. som hundförare för både Tullverket och Försvarsmaktens SWEDEC har jag plockat ut det bästa och kombinerat det med anekdoter från min erfarenhet, som jag frikostigt delar med mig av.

För mer information och anmälan: info@watsondetectivedogs.se

Form och datum

Fredagen 16 september, mellan kl 13:00 och ca 18:00 på Elite Plaza Hotel i Malmö.
Kursdagen är fristående, men ligger som den första i ett block av tre. Där de efterföljande är Söktaktik och Avancerad doftlära

Watson Detective Dogs hjälper skolor och företag att skydda sin personal, verksamhet och varumärke mot narkotikaproblematiken. Genom utbildning, föreläsning och operativa insatser med sökhundar.

Hemsida

Hund;