En tillämpad övning som går som ett scenario med korta invävda teoriblock.

Ett axplock ut kursinnehållet:
● Lagstiftning, bl.a. NOAs föreskrift ang skolsök
● Säkerhet
● Sökstrategi
● Utrusning
● Gömmor och sökteknik
● Visitationsteknik
● Drogtester. Under slutmomenten får du utföra snabbtest.

Det finns också möjlighet att köra hund och få feedback.

Målgrupp

-Arbetar du professionellt med preparatsökhund?
-Eller har du som ambition att göra det?

Syfte och mål med kurserna är att utveckla DIG som hundförare. Så att DU får ett brett helhetstänk och kan föra dig och din hund på ett tryggt och säkert sätt. Både vad gäller säkerhet, lagstiftning och i kunskap om preparaten. Med över 20 års erfarenhet inom preparatsök, bl.a. som hundförare för både Tullverket och Försvarsmaktens SWEDEC har jag plockat ut det bästa och kombinerat det med anekdoter från min erfarenhet, som jag frikostigt delar med mig av. Detta är alltså ingen yrkesutbildning, utan en kompetensutveckling för dig som redan arbetar som specialsökhundförare eller har ambitioner att göra det.

För mer information och anmälan maila info@watsondetectivedogs.se

Form och datum

Kursen är fristående men ligger som dag två i ett block om tre.
Fösta dagen är Narkotikakännedom och tredje dagen är det Avancerad doftlära.

Kursen går lördagen 17 september på Sturups hundcenter och drar igång 08.30 på parkeringsplatsen.
Lunch och fika ingår.

Watson Detective Dogs hjälper skolor och företag att skydda sin personal, verksamhet och varumärke mot narkotikaproblematiken. Genom utbildning, föreläsning och operativa insatser med sökhundar.

Hemsida

Hund;