För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet i denna workshop har du antingen varit med på vår föreläsning den 23 september (del 1) eller läst vår bok. (Det Goda Hundägarskapet, Valpinspiration).

Vi fördjupar oss i valpens naturliga språk. Du får konkreta kunskaper i hur du kan lära, leda och skydda genom goda rutiner och vanor. I denna workshop utgår vi från deltagarnas berättelser. Du får konkreta verktyg till vad du kan göra nu och över tid för att ge valpen rätt signaler från start.

Målgrupp

För dig som vill fördjupa dig i valpens naturliga språk.

Form och datum

Den 7/10, 2021. Kl 19.00-21.30
Digital kurs med begränsat antal deltagare. Du får möjlighet att utveckla dina frågor och vi går igenom gruppens behov på ett lösningsorienterat sätt.

Hälsobutik för hund utbildningar böcker onlinekurser föreläsningar

Hemsida

Hund;