Nu tar vi ämnet Antrokynologi till Sverige!

Välkommen till en fortbildning helt online, fullproppad med tankar, forskning, känslor och erfarenhet.

Anordnad av Empatia och Kynologia gemensamt

Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar med hund i någon form och till dig som är extra hundintresseradDVS: Du lyssnar i egen takt när det passar dig och kan maila oss frågor

Tillgång till kursen i sex månader

Innehåll:

Antrozoologi, berikning, hundpsykologi och etologi


– Hundkulturer – världens hundar – vad kan de lära oss om våra hundar här?

– Hundens kognition och domesticering – forskningen som inte kommer ut

– Att spegla varandra: olika sidor av berättelsen om människa och hund

– Djur i fångenskap – hur är det med våra hundar?

– Vem är hunden som djur och vilka behov har hundar?

– Hur påverkar hundens miljö och relationer välfärden?

– Hur kan vi skapa bubblor av autonomi i hundens tillvaro och tillräckligt med psykiskt utrymme för att bete sig?

Med en gemensam utgångspunkt i en önskan om fler hundar som mår bra hellre än beter sig perfekt!

Målgrupp

Främst yrkesverksamma inom hund men även den särskilt intresserade hundägaren

Form och datum

Kontinuerlig kursstart, helt online med valfria zoomträffar för diskussion

Antrozoolog som erbjuder kurser och utbildningar inom djur-människa-relation

Författare av ett flertal böcker om relationen mellan djur och människa

Hemsida

Hund;