Samtal för ökad förståelse

Målgrupp

Vill du berätta? Sitter du fast? Söker du lösningar trots att du har lång erfarenhet?
Ibland behöver vi få en ny fråga eller titta i en ny riktning för att förstå oss själva.
Ett sätt kan vara ett strukturerat samtal. Kika gärna in här för mer info
www.godasamtalinspirerar.com

Ibland är det inte hunden, hästen eller katten som är orsaken till svårigheter man hamnat i. Ibland behöver vi gå djupare och lösa upp blockeringar som gör att vi kan se situationer eller tankemönster från en ny vinkel. Jag hjälper dig genom mina samtalsupplägg och självskattningsfrågor.

Hemsida