Insiktsfull biodling med information om dina bikupor i mobilen.

Målgrupp

Biodlare

Vi brinner för ekologi, naturen och de viktiga bina som finns i vår värld. Vi vill bidra till bättre skötsel, insikt och utveckling av bisamhällen, pollineringen och honungsproduktion för alla biodlare. Vi säljer smarta informationslösningar för att digitalisera och effektivisera din biodling.

Hemsida