Har du också skaffat hund?

Har du tänkt på hur olika vi människor kommunicerar med varandra, jämfört med hur hundar kommunicerar med varandra...

Inte så konstigt, hundar kan ju faktiskt inte prata!

Men är det då inte lite märkligt att vi människor ofta förväntar oss att hunden ska lära sig "vårt" språk?

Det mest relevanta och det enklaste är om vi människor lär oss att förstå hundens kommunikation istället!

Det här samtalet var en riktigt ögonöppnare för mej, häng med du också.

Men det ena utesluter inte det andra, om du förstår kommunikationen mellan människor, blir det också enklare att förstå reaktioner från både hundar och människor!

Reaktionen på kommunikation är ofta den samma, oavsett om du är människa eller hund, men kommunikationen ser helt annorlunda ut!

Målgrupp

Alla som är intresserade av att göra sig förstådd!

Hund;