Vem leder vem? En podd om flockdjuret i oss.

Vi tar upp ämnen som berör naturlig kommunikation, flockbeteende och ledarskap för både egen del och som hundägare. Vi lyfter vardagshändelser som man kanske inte ser förrän de trillat ner i ett djupare problembeteende. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Och vilka är vi? Gunilla von Perner utbildar och handleder i samtalsmetodik där bl a frågor är i fokus &. Mervi Kärki, utbildar hundägare. Tillsammans har vi skrivit böckerna Det Goda Hundägarskapet och har även två onlinekurser med samma inriktning som böckerna. Välkommen att vara med. Kontakta oss här: gunilla.vonperner@telia.com mervi@hundinspiration.se

Målgrupp

För dig som vill utforska tankar och reflektioner kring ditt hundägarskap, tankar som är en viktig pusselbit för att förstå helheten. Vi hoppas du inspireras och känner dig delaktig i samtalen och kan relatera det till dig och din utveckling.

Hälsobutik för hund utbildningar böcker onlinekurser föreläsningar

Hemsida

Hund;