Vill du vara en deltagare nästa gång?

I detta samtal får vi höra om Cecilia Gidlund (grundare av VetInFocus) och hur hon ställde om under pandemin. Mervi, hundexpert, pratar om skillnaden mellan problemhund och hundproblem och jag modererar hela härliga kaffestunden.

Målgrupp

Vill du dela erfarenheter och få nya infallsvinklar?
Vill du berätta eller lyssna på hur andra tänker kring hund?
Vilka ämnen är viktiga för dig?

Förslag på ämnen är hundrädsla, stress, prestation och att ha hund på jobbet. Mejla mig gärna om du har andra förslag på ämnen som vi kan prata om här på forumet. gunilla.vonperner@telia.com

Ibland är det inte hunden, hästen eller katten som är orsaken till svårigheter man hamnat i. Ibland behöver vi gå djupare och lösa upp blockeringar som gör att vi kan se situationer eller tankemönster från en ny vinkel. Jag hjälper dig genom mina samtalsupplägg och självskattningsfrågor.

Hemsida

Hund;