Insiktsfull biodling med digitalt uppkopplade online och mobil app hjälper dig som biodlare att förstå dina bisamhällen mer och dess utveckling.

Vi brinner för ekologi, naturen och de viktiga bina som finns i vår värld. Vi vill bidra till bättre skötsel, insikt och utveckling av bisamhällen, pollineringen och honungsproduktion för alla biodlare. Vi säljer smarta informationslösningar för att digitalisera och effektivisera din biodling.

Hemsida