Agilitytränare Steg 2-distansutbildning
Är du intresserad av att få en fördjupad kunskap i agility i syfte att träna och tävla med din egen hund? Då är agilitytränarutbildningen något för dig. Med hjälp av föreläsningar, filmklipp, kurslitteratur och textdokument får du ta del av färdigheter som behövs för att träna och tävla agility med kvalitet. Den här utbildningen ger verktyg för att skapa en bra grund och ha möjlighet konkurrera i de högre klasserna. Du får uppgifter att göra samt löpande feedback på din egen träning under utbildningens gång.

Utbildningen innehåller:
- Grundläggande hoppteknik
- Avancerad handling
- Kvalitetssäkring
- Handlingsalternativ
- Tävlingspsykologi

Målgrupp

Förkunskapskrav: Inga
Tillgång till dator och ordbehandlingsprogram krävs. Tillgång till filmkamera (mobilkamera räcker) samt eventuellt enklare form av filmredigeringsprogram.

Form och datum

Man har hela 2 år på sig att genomföra utbildningen.
Utbildningen att de följer det allmänna läsåret med uppehåll för lov, helgdagar osv

Hund;