Agilitytränare Steg 1-distansutbildning
Är du intresserad av att få en fördjupad kunskap i agility i syfte att träna och tävla med din egen hund? Då är agilitytränarutbildningen något för dig. Med hjälp av föreläsningar, filmklipp, kurslitteratur och textdokument får du ta del av färdigheter som behövs för att träna och tävla agility med kvalitet. Du får lära dig om tävlingsregler och vad du ska tänka på när du tränar för tävling.
Du får uppgifter att göra samt löpande feedback på din egen träning under utbildningens gång.

Man har hela 2 år på sig att genomföra utbildningen.
Utbildningen att de följer det allmänna läsåret med uppehåll för lov, helgdagar osv

Utbildningen innehåller:
- Grundläggande inlärningsteori
- Tävlingsregler
- Back to basics - grundfärdighetsträning
- Hinderinlärning
- Handling
- Banor och banvandringsteknik
- Friskvård

Målgrupp

Är du intresserad av att få en fördjupad kunskap i agility i syfte att träna och tävla med din egen hund?

Tillgång till dator och ordbehandlingsprogram krävs. Tillgång till filmkamera (mobilkamera räcker) samt eventuellt enklare form av filmredigeringsprogram.

Form och datum

Utbildningen påbörjas löpande och du har två år på dig att fullfölja den.
Utbildningen att de följer det allmänna läsåret med uppehåll för lov, helgdagar osv

Hund;