Agilityinstruktör Steg 2-distansutbildning
För dig som vill ha en fördjupad utbildning till dig som agilityinstruktör, eller som helt enkelt bara vill få en större kunskap kring agility allt från avancerad handling till tävlingspsykologi.
Våra lärare har bra utbildningar, är aktivt tävlande med stor hundvana och bred kompetens.
Förkunskap för denna utbildning är att du är Hundinstruktör i grunden samt genomfört agilityinstruktör steg 1 eller liknande utbildning.
Utbildningen sker genom filmklipp, litteratur, textdokument och inspelade föreläsningar. Eleven lämnar löpande in skriftliga uppgifter samt egna filmklipp, som ansvarig lärare bedömer och ger feedback kring. Vissa block av utbildningen måste vara klara för att eleven skall kunna gå vidare till nästkommande delar.

Man har hela 2 år på sig att genomföra utbildningen.
Utbildningen att de följer det allmänna läsåret med uppehåll för lov, helgdagar osv

Utbildningens innehåll:
- Grundläggande Hoppteknik
- Avancerad handling
- Tävlingspsykologi
- Starter
- Loppanalys
- Handlingsalternativ
- Problemlösning

Målgrupp

Förkunskapskrav: Hundinstruktör
Tillgång till dator och ordbehandlingsprogram. Tillgång till filmkamera - mobilkamera räcker - samt eventuellt enklare form av filmredigeringsprogram.
Utbildningen kan påbörjas löpande och undervisningen bedrivs på en onlineplattform.

Form och datum

Utbildningen påbörjas löpande och du har två år på dig att fullfölja den.
Utbildningen att de följer det allmänna läsåret med uppehåll för lov, helgdagar osv