Agilityinstruktör Steg 1 är en distansutbildning som är väl genomtänkt och syftar till att ge en bra och gedigen utbildning för dig som vill arbeta som agilityinstruktör, eller som helt enkelt bara vill få en större kunskap kring agility allt från hinderinlärning till handling.
Våra lärare har bra utbildningar, är aktivt tävlande med stor hundvana och bred kompetens.
Förkunskap för denna utbildning är att du är hundinstruktör i grunden.
Utbildningen sker genom filmklipp, litteratur, textdokument och inspelade föreläsningar. Eleven lämnar löpande in skriftliga uppgifter samt egna filmklipp, som ansvarig lärare bedömer och ger feedback kring. Vissa block av utbildningen måste vara klara för att eleven skall kunna gå vidare till nästkommande delar.

Man har hela 2 år på sig att genomföra utbildningen.
Utbildningen att de följer det allmänna läsåret med uppehåll för lov, helgdagar osv

Utbildningens innehåll:
- Grundfärdigheter
- Belöningsutveckling
- Historik & Regelverk
- Friskvård
- Hinderinlärning
- Slalom och Kontaktfält
- Banor och banvandringsteknik
- Vanliga problem
- Kursupplägg

Målgrupp

Förkunskapskrav: Hundinstruktör. Tillgång till dator och ordbehandlingsprogram. Tillgång till filmkamera - mobilkamera räcker - samt eventuellt enklare form av filmredigeringsprogram.
Utbildningen kan påbörjas löpande och undervisningen bedrivs på en onlineplattform.

Form och datum

Utbildningen påbörjas löpande och du har två år på dig att fullfölja den.
Utbildningen att de följer det allmänna läsåret med uppehåll för lov, helgdagar osv